گابلت اسکات؛ تمرینی برای تناسب همزمان بالاتنه و پایین تنه | فیلم

وقتی درباره تمرین های مناسب برای تناسب اندام به ویژه برای بانوان صحبت می کنیم، تمرین های قدرتی در اولویت هستند. تمرین های قدرتی ابزار قدرتمندی برای پیشگیری از بیماری های قلبی، دیابت، سکته، فشار خون، پوکی استخوان و افزایش وزن مربوط به افزایش سن است.

تمرین های قدرتی همچنین برای هورمون ها از جمله کورتیزول (هورمون استرساستروژن و تستسترون خوب هستند. این تمرین ها برای ایجاد تغییرات صحیح در بدن شما، تقویت اعتماد به نفس، و در کل احساس خوبی و تندرستی تمریناتی محوری هستند.

تمرین گابلت اسکات از جمله تمرین های قدرتی و یک حرکت کششی پا است که به تقویت ماهیچه های باسن، همسترینگ، چهارسر ران و عضلات محوری یا مرکزی (که کنترل کننده ستون فقرات، شکم، کمر و پایین کمر هستند) منجر می شود.

تمرین گابلت اسکات همچنین در حرکتی کم خطر توانایی حرکت ران و مچ پا را تقویت می کند. تمرین گابلت اسکات فشار زیادی را بر ماهیچه های خلفی وارد می کند. گابلت اسکات قدرت مورد نیاز برای انجام دیگر انواع اسکات سنتی، ددلیفت و لانج را نیز فراهم می سازد. این تمرین زانوها را تقویت می کند.

چگونه گابلت اسکات را انجام دهید:

پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید؛ به شکلی انگشتان شصت پا روی ساعت ۱۱ و ۱ قرار بگیرند. شانه ها رو به عقب، سینه رو به جلو، نگاه به روبرو. یک دمبل یا کتل بل را مقابل سینه در حالی نگهدارید که آرنج ها به سمت پایین باشد. زانوها را خم کنید و به آرامی باسن را به سمت پایین حرکت دهید. تمام مدت وزنه در تماس با قسمت فوقانی سینه قرار گیرد. پایین تر بروید تا باسن کمی از زانو پایین تر قرار گیرد. آرنج ها داخل زانو قرار میگیرد. برای مدت دو ثانیه مکث کنید سپس با وارد آوردن فشار بر پاشنه ها به وضعیت ایستاده برگردید. سرعت شما هنگام بالا رفتن بیشتر از زمانی باشد که بدن را به سمت پایین حرکت دادید.

در مقایسه با انواع اسکات، گابلت اسکات بهترین نوع اسکات برای خانم ها است.

(۷۵۹۰)