حرکت بدنسازی «زد تست»؛ مناسب برای تقویت سرشانه | فیلم

برای تمرین و بدنسازی حتما نیاز به وزنه های سنگین نیست. حتی لزومی ندارد که در موقعیتی خاص بایستید یا بخوابید یا خم شوید.

هالتر خالی و بدون وزنه خودش یکی از بهترین وسایل برای سخت ترین تمرینات بدنسازی بشمار می رود.

کافیست روی زمین بنشینید.

هارتل را با دو دست گرفته و به بالای سر ببرید.

سر خود را به داخل بکشید.

حالا هر دو دست را پایین بیاورید.

اگر این حرکت را به مدت ۱۰ دقیقه با تمام توان ، قدرت و سرعت انجام دهید ، به سنگینی و فشار آن پی خواهید برد.

عضلات هدف در این تمرین: تمام بخشهای سرشانه

با تأکید روی بخشهای جلویی و کناری. بهترین حرکت هالتری برای عضلات سرشانه همین  است که روی ۳ سر عضلات شانه (جلویی، کناری، پشتی) فشار میآورد و میتوان گفت که حرکتی بهتر از این برای شانهها وجود ندارد. در حالی که حرکات تکمفصلی مثل نشر از جانب یا نشر از جلو به صورت انفرادی بخشهای مختلف شانه را درگیر میکنند، اما بهترین حرکت برای تولید حجم حرکت چندمفصلی است.

(۱۴۲۸)