آزمایش علمی با بادکنک | فیلم

آزمایش علمی با بادکنک

یک آزمایش خیلی ساده با بادکنک برای درک بهتر قدرت خلا و تاثیر آن بر اجسام. فقط کافیه بادکنکی را باد کنید و درون یک محفظه قرار دهید و هوای داخل آن را خالی کنید آنوقت تاثیر خلا را به خوبی می توانید ببینید. خلا باعث می شود که فشار بین مولکولی کم شود و در نتیجه اجسام بزرگتر شوند. اتفاقی که در فضا و خارج از جو بر انسان خواهد افتاد.

(۵۵۳)