کشف گورستان ساکنان باستانی سرزمین فلسطین | فیلم

کشف گورستان ساکنان باستانی سرزمین فلسطین

گروهی از کارشناسان باستان شناسی در اسرائیل به تازگی با نبش قبور یک گورستان که قدمت آن به قرن یازده تا هشت پیش از میلاد باز می گردد، در صدد کشف راز ساکنان باستانی سرزمین فلسطین هستند. آنها برای مشخص کردن خواستگاه جغرافیایی ساکنان باستانی این منطقه در حال انجام آزمایش های دی ان اِی، رادیو کربن و تست های بیولوژیک بر روی نمونه استخوان های یافت شده هستند.

(۲۳۲)