چرا باید به جنگ مواد مخدر پایان دهیم | فیلم

چرا باید به جنگ مواد مخدر پایان دهیم

آیا جنگ با مواد مخدر بیشتر از اینکه خوب باشد زیان بار است؟ در یک بحث قوی و برجسته، اصلاح طلب سیاست مواد مخدر، اتان ندلمن درخواست مهیجی برای پایان دادن به حرکت “عقب مانده، بی عاطفه، فاجعه بار” تجارت مواد مخدر می کند. برای تمرکز بر ایجاد مقرارت هوشمندانه دو دلیل بزرگ را ارایه می دهد.

(۴۷)