ویدیو شگفت آور ارسالی توسط تلسکوپ فضایی هابل | فیلم

ویدیو شگفت آور ارسالی توسط تلسکوپ فضایی هابل

این ویدیو شامل تصاویر خارق العاده از فضای کیهانی است که توسط تلسکپ فضایی هابل به زمین ارسال شده و شگفتی های خیره کننده جهان بیرون از جو را به خوبی نمایش می دهد. تلسکوپ فضایی هابل در سال ۱۹۹۰ در مدار زمین قرار گرفت. نام این تلسکوپ از نام کیهان شناسی به نام ادوین هابل گرفته شده است.

(۳۹۶)