حقیقتی جالب؛ بیشتر جهان فضای خالی است | فیلم

حقیقتی جالب؛ بیشتر جهان فضای خالی است

دانستن این موضوع که ۹۹٫۹۹۹۹ درصد از حجم تمامی آنچه که شما دارید، ماشین شما، دوستانتان و حتی بدن خودتان از فضای خالی تشکیل شده است، برای شما عجیب نیست؟

همانطور که شما می دانید، اندازه یک اتم توسط مکان تقریبی الکترون های آن، فضای بین هسته و پوسته بیرونی آمورف اتم تعیین می شود. هسته یک اتم ۱۰۰ هزار برابر کوکچتر از فضای کلی اتم است. اگر هسته اتم را یک نارگیل در نظر بگیریم، اندازه اتم برابر با یک استادیوم بیس بال خواهد بود. اگر تمامی فضاهای خالی بدن انسان را حذف کنیم، حجم تمامی هسته ها برابر با یک حبه شکر خواهد بود. پس جرم بدن ما چگونه شکل گرفته است؟

پاسخ انرژیست. بدن ما از اتم و اتم نیز از الکترون، پروتون و نوترون ساخته شده است. پروتون ها و نوترون ها نیز از ذراتی به نام کوارک ساخته شده اند. البته کوارک ها نیز تنها حجم بسیار کمی از پروتون ها و نوترون ها را به خود اختصاص می دهند. کوارک ها به وسیله گلوئون ها به هم متصل می شوند اما گلوئون ها در واقع جرمی ندارند. بسیاری از دانشمندان معتقدند جرم بدن ما ناشی از انرژی جنبشی کوارک ها و انرژی اتصال گلوئون هاست. پس اگر تمامی اتم ها در واقع از فضای خالی تشکیل شده اند چرا جامدات وجود دارند؟

اگر ۹۹٫۹۹۹۹ % از بدن ما فضای خالیست چرا ما نمی توانیم مثل ارواح از درون اشیا عبور کنیم؟ چرا ماشین های ما به هنگام رانندگی درون جاده فرو نمی روند؟ چرا وقتی دست یکدیگر را می گیریم، دستهایمان از یکدیگر عبور نمی کنند؟ بهتر است تعریف فضای خالی را بار دگر مورد بررسی قرار دهیم. زیرا فضا در واقع به طور کامل خالی نیست، توابع موجی و میدان های کوانتومی نامرئی در این فضای خالی وجود دارند. برای فهم بهتر این موضوع، ساختار اتم ها را به یک پنکه برقی تشبیه می کنیم.

هنگامی که یک پنکه خاموش است، شما براحتی می توانید فضای بین پره های آن به راحتی ببینید و لمس کنید. اما هنگامی که پنکه روشن است، پره ها با سرعت در حال حرکت هستند و شما نمی توانید فضای خالی بین آن ها را لمس کنید. اتم ها نیز همچون منابع انرژی هستند. بدین معنا که الکترون ها حجمی ندارند اما به دلیل دارا بودن ویژگی تابع موجی، بخش خاصی از فضای اتم را اشغال می کنند. به عبارت دیگر، الکترون های بی حجم به طور هم زمان در همه جای اتم حضور دارند، درست مانند پره های پنکه هنگامی که در حال چرخش هستند.

(۴۷۳)