آسمان ایران در روز سه‌شنبه ۲۳ آذر، میزبان یک شهاب باران است | فیلم

آسمان ایران در روز سه‌شنبه ۲۳ آذر، میزبان یک شهاب باران است

بارش شهابی دو پیکری در روز سه‌شنبه ۲۳ آذر ۹۵ به اوج خود خواهد رسید. عدد ZHR برای این بارش، ۱۲۰ شهاب در ساعت است که آن را به بهترین بارش شهابی در سال جاری تبدیل می‌کند. مهندس عتیقی بیان کرد که این بارش کمی با سایر بارش های شهابی تفاوت دارد. منشا بارش شهابی دو پیکری، یک دنباله دار نیست بلکه سیارک سیتون ۳۲۰۰ که در سال ۱۹۸۲ میلادی کشف شد، علت اصلی این بارش‌هاست.

(۹۱۲)