ترس انسان از زنده سوختن | فیلم

ترس انسان از زنده سوختن

ترس احساسی معمولاً ناخوشایند اما طبیعی است که در واکنش به خطرات واقعی ایجاد می‌شود.

 

(۱۲۱)

دسته بندی : علمی

121
بازدیدها