چگونه نقاشی می‌تواند جوامع را متحول کند | فیلم

چگونه نقاشی می‌تواند جوامع را متحول کند

جرویین کول هاس و دره اورهان هنرمندانی هستند که با نقاشی بر تمام دیوارهای همسایه ها و مشارکت کسانی که آنجا زندگی می کنند— از مناطق حومه ریو تا خیابانهای شمال فیلادلفیا— به خلق هنر عوامانه می پردازند. عامل موفقیت پروژه آنان چیست؟ این دو هنرمند در این ویدئوی بامزه و الهام بخش، از هنر خود— بخش اول— و اهمیت کباب خوردن با همسایه ها می گویند.

(۴۳)