چگونه از فروپاشی شهرهایی با رشد سریع جلوگیری کنیم | فیلم

چگونه از فروپاشی شهرهایی با رشد سریع جلوگیری کنیم

خشونت در جهان در مسیر کاهش است، اما در شهرهای بسیار شلوغ دنیای جنوب – شهرهایی مانند آلپو، بوماکو و کاراکاس – خشونت عملاً افزایش می یابد و البته مواردی چون تجارت مواد مخدر، بیکاری گسترده و ناآرامی اجتماعی به آن دامن می زند. محقق امنیت، رابرت موگا، توجه ما را به این «شهرهای شکننده» جلب می کند، که با وجود زیرساخت ضعیف و دولت ناکارآمد، سریعاً در حال رشد هستند. او چهار ریسک مهم را که پیش روی ماست نشان داده و راهی را برای برون رفت پیشنهاد می کند.

(۱۲)