شناخت خاک و گلدان مناسب برای کاشت سبزیجات در منزل | فیلم

شناخت خاک و گلدان مناسب برای کاشت سبزیجات در منزل

تهیه خاک مناسب:
باید خاکی غنی را برای کاشت سبزیجات فراهم کرد تا ریشه ها از نظر جذب مواد غذایی دچار مشکل نشوند. برای تهیه خاک مناسب، می توان از مخلوط خاک برگ + خاک باغچه + کوکوپیت (خاک غنی شده) به همراه مقداری پرلایت (نوعی ماده کمکی) استفاده کرد.

انتخاب گلدان:
از هر چیزی که بتواند خاک را در خود نگه دارد و در عین حال اجازه عبور آب را بدهد، می‌توانید به عنوان گلدان استفاده کنید. وسایل بازیافتی را می‌توانید به گلدان‌هایی زیبا تبدیل کنید. مثلا می توانید از یک کتری قدیمی و غیرقابل استفاده برای کاشت سبزیجاتی مانند ریحان استفاده کنید.

اندازه گلدان؛
گلدان هایی که به شکل مکعب مستطیل هستند، برای کاشتن بذر مناسب می‌باشند. زیرا می‌توانید بذر بیشتری را در سطح آنها بکارید. همچنین به علت کمی ارتفاع، آب کمتری در این گلدان‌ها جمع می‌شود و نور و رطوبت بیشتری در آنها نفوذ می‌کند و به ‌طور یکنواخت درهمه جای گلدان پخش می‌شود.

(۸۲۱۱)