موقعیت کیهانی ما در جهان هستی | فیلم

موقعیت کیهانی ما در جهان هستی

استیون هاوکینگ: هر جا میرم مردم از من سوال میکنن که موجودات فضایی وجود دارند؟ چون با این سوال، عمق احساس ما را بر خواهد انگیخت که بدانیم موقعیت واقعی ما در جهان کجاست؟ آیا ما روی این توپ آبی تنها هستیم؟ ادامه را در ویدئو مشاهده کنید….(برشی از مستند استیون هاوکینگ)

(۳۵۲)


352
بازدیدها