جهان چگونه به پایان می رسد | فیلم

جهان چگونه به پایان می رسد

در این ویدیوی جالب شما می توانید شاهد یکی از نظریه هایی باشید که پایان جهان را پیش بینی می کند و مرگ آن را به تصویر می کشد.

(۱۳۰۸)