کودکانی که قلب شان در هنگام تولد، خارج از قفسه سینه است | فیلم

کودکانی که قلب شان در هنگام تولد، خارج از قفسه سینه است

این بچه ها موقع تولد قلبشان خارج از قفسه سینه شان(بیرون از بدنشان) بوده که با عمل جراحی؛ قلب را زیر پوستشان قرار دادند.

(۸۱)