سقوط مریخ نورد آژانس فضایی اروپا | فیلم

سقوط مریخ نورد آژانس فضایی اروپا

با سقوط مریخ نورد آژانس فضایی اروپا بر سطح سیاره سرخ، دومین تلاش اروپایی ها برای کاوش در این سیاره با شکست روبرو شد.

(۹۶)