ادغام دو سیاه چاله فضایی در یکدیگر | فیلم

با وجود شهرت سیاه چاله ها بین خاص و عام؛ اما به یک دلیل ساده هیچ‌کس تاکنون آن‌ها را ندیده است. سیاه چاله ها به معنای واقعی کلمه، نامرئی هستند و چنان نیروی گرانش قدرتمندی دارند که اجازه‌ی گریز به هیچ‌چیزی را نمی‌دهند. این شامل پرتوهای الکترومغناطیس از قبیل اشعه ایکس، مادون قرمز، نور مرئی و امواج رادیویی هم می‌شود؛ یعنی همان پرتوهایی که ما را قادر به شناسایی یا مشاهده‌ی اجسام می‌کنند. اما افق رویداد یک سیاه چاله چطور؟

نقطه‌ی غیر قابل بازگشت در نزدیکی سیاه چاله ها، افق رویداد نام دارد و با وجود ماهیت ترسناکش، کلید تصویرسازی از آن‌هاست. شاید ما قادر به مشاهده‌‌ی خود سیاه چاله ها نباشیم؛ اما امکان ثبت تصویر از افق رویداد یک سیاه چاله وجود دارد. در واقع تلسکوپ افق رویداد (EHT) این امکان را فراهم کرده است و علاقه‌مندان بی‌صبرانه، منتظر انتشار نتیجه‌ی کار آن هستند.

(۳۱۹)