ساخت ربات خزنده برای انتقال دارو به بدن | فیلم

محققان ریزرباتی ساخته‌اند که در می‌تواند در بدن انسان فعالیت کند.

می‌توان از این ربات برای انتقال دارو به بدن استفاده کرد. این ریز ربات، “میلی ربات” نام گرفته اند و از سیلیکون ۱۰۰ درصد انعطاف پذیر ساخته شده‌اند.

در ربات ذرات ریز مغناطیسی کار گذاشته شده که به یکدیگر نزدیک یا از هم دور می‌شوند؛ به این ترتیب ربات حرکت می‌کند، می‌تواند شنا کند، بخزد و از موانع بالا برود.

(۸۹)