فرسایش خطرناک در ساحل کالیفرنیا | فیلم

بارش شدید باران و رانش زمین که نتیجه پدیده آب و هوایی ال نینو است، سال گذشته باعث فرسایش خاک و ریزش بخشی از سواحل کالیفرنیای آمریکا شده بود.

برخی از ساکنین این ایالت نیز به ترک خانه خود مجبور شدند.

اما این پدیده امسال هم به وقوع پیوست و نگرانی هایی را ایجاد کرد. خیابان ها و برخی خانه ها در اثر فرسایش در معرض خطر قرار دارند، اعلام کرد.

ال نینو بسیار سخت تلاش می کند تا خط ساحلی شهر را خلع سلاح کند و گزارشات تقریبا روزانه از تأثیرات را برای مالکیت عمومی و خصوصی ایجاد کند.

ویدیویی از چند مجتمع آپارتمانی که در لبه صخره قرار دارد، نشان می دهد که کوه های زمین از طرف صخره ها در حال سقوط به اقیانوس است.

در این تصاویر، نشست بخشی از ساحل خیابان اسپلاناد در منطقه ساحلی شهر پاسیفیکا دیده می شود.

 

فرسایش خاک

ساحل کالیفرنیا | تگ

(۱۳۶)