چگونگی گسترش نژاد بشر در سراسر جهان | فیلم

این فیلم متحرک که توسط دانشگاه هاوایی تولید شده است، نشان می دهد که گسترش نژاد بشر در سرتاسر جهان بیش از ۱۲۵ هزار سال است.

بر این اساس، زمین در محور خود، باعث تغییرات اقلیمی شده است. بعضی از این تغییرات شبه جزیره عربستان را به حوضچه سرسبز تبدیل کرده است که انسان‌های باستانی از قاره آفریقا می توانستند از آنجا عبور کنند.

محققان دانشگاه هاوای، شرایط آب و هوایی را در طی ۱۲۵ هزار سال گذشته شبیه سازی کرده و نشان داده اند که چگونه این تغییرات به انسان ها اجازه می داده تا در سراسر جهان پخش شوند.

رنگ قرمز متحرک در این ویدئو هر چه پررنگ تر می شود، نشانگر مهاجرت بیشتر انسانها است.

 

جمعیت جهان

پراکندگی جمعیت | تگ

(۱۴۴)