تصاویر منتخب ناسا در سال ۲۰۱۷ | فیلم

ناسا از میان هزاران هزار تصاویری که توسط ایستگاه‌ها و فضاپیماهای خود در سال ۲۰۱۷ به ثبت رسانده، منتخبی از برترین‌ها را منتشر کرده است.

منبع: ایسنا

ناسا-1 | تگ

ناسا-2 | تگ

(۸۸۴)