ویدیوی تایم لپس ناسا از کره زمین | فیلم

محتواهایی که در این ویدیوی تایم لپس ناسا مشاهده می‌کنید، از سال ۱۹۹۷ توسط ماهواره‌های این سازمان فضایی ثبت شده‌اند.با این حال تایم لپس جدید، بهترین ویدیو در بین آن‌ها است، چرا که طی زمانی کوتاه، مرگ و زندگی در کره زمین در طول دو دهه را نشان می‌دهد. تغییراتی که طی این ۲۰ سال در اقیانوس‌ها رخ داده است، یکی دیگر از بخش‌های تامل برانگیز این ویدیو محسوب می‌شود.مشاهده چرخه فصل‌ها، نحوه رسیدن بهار به زمستان و شروع مجدد بهار، اصلی‌ترین جذابیت این ویدیوی تایم لپس ناسا است.

نظارت دقیق بر روی چگونگی تغییرات فصلی، همچنین به دانشمندان کمک کرد دقیق‌تر روال گرم شدن کره زمین و تاثیرات آن را دنبال کنند. افزایش دمای سیاره سبب شده در قطب شمال ماده سبز بیشتری مشاهده شود. اکنون درختچه‌ها از محدوده اصلی خود فراتر رفته و بسیار گسترش پیدا کرده‌اند.هدف اصلی انتشار ویدیوی تایم لپس ناسا ، نمایش زنده بودن زمین و نفس کشیدن آن است، هر چند فعالیت‌های انسانی و صنعتی روز به روز آن را بیشتر تخریب می‌کند. با در نظر گرفتن ابتدا و انتهای ویدیو، می‌توان تخریب کره زمین طی دو دهه اخیر را به خوبی مشاهده کرد.

(۴۰۶)