ویدئو جدید ناسا از ماموریت های فضاپیمای کاسینی | فیلم

ناسا به تازگی ویدئوی جدیدی از برخی ماموریت های فضاپیمای کاسینی را منتشر کرده است.

فضای پیمای کاسینی حدود ۱۳ سال دور سیاره زحل مدار زد و چشم انداز غیر منتظره ای از این سیاره و قمرهای آن فراهم کرد. ویدئوی جدیدی که ناسا منتشر کرده هایلایتی از برخی ماموریت های کاسینی است.

این ویدئو چشم انداز خیالی از سیاره فراهم کرده است.

(۱۱۳)