چه مدت طول می کشد تا زباله ها تجزیه شوند | فیلم

توی خاطرات تان به گذشته برگردید، قبل ترها کنار ساحل دریاها و توی رودخانه ها و وسط جنگل ها به اندازه حالا زباله بود؟ اگر با خودروی شخصی خودتان سفر کرده باشید حتما انبوه زباله های پلاستیکی را توی دشت های اطراف جاده یا روی کوه و تپه دیده اید.
وسایلی که استفاده می کنید چقدر در طبیعت باقی می مانند تا تجزیه شود؟

غذاهای دور ریختنی یک ماه

بسته های مقوایی سه ماه

ته سیگار دوازده سال

آدامس حداقل شصت سال

پاکت چیپس هشتاد سال

کیسه نایلون حداقل صد سال

بطری پلاستیکی دویست سال

قوطی آلومینیومی پانصد سال

مراقب طبیعت باشیم!

(۳۱۱)