آیات الهی؛ عظمت مکه معظمه در قرآن کریم، آیه ۹۶ سوره آل عمران | فیلم

آیات الهی؛ عظمت مکه معظمه در قرآن کریم، آیه ۹۶ سوره آل عمران

إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ ﴿۹۶ آل عمران﴾

نخستین خانه‏ ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد در سرزمین مکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است. ﴿۹۶ آل عمران

(۷۳)