ترانه این قدیما به مناسبت اربعین حسینی با صدای حسن رضایی | فیلم

این ترانه به مناسبت اربعین حسینی با صدای “حسن رضایی” به شما دوست داران حسینی  تقدیم می شود.

(۸۹۷)