مداحی ما اهل کوفه نیستیم با صدای حاج محمود کریمی | فیلم

مداحی ما اهل کوفه نیستیم با صدای حاج محمود کریمی

در این فیلم، مداحی زیبای ما اهل کوفه نیستیم با تصویر و صدای حاج محمود کریمی ببینید و بشنوید.

(۸۸۹)