عزاداران حسینی در دسته سینه زنی فارسی زبانان اهل تورنتو در کانادا + فیلم

عزاداران حسینی در دسته سینه زنی فارسی زبانان اهل تورنتو در کانادا

عزاداران حسینی در دسته سینه زنی فارسی زبانان اهل تورنتو در کانادا را اینجا ببینید. قرار است امسال مراسم ظهر عاشورا در تورنتو برگزار شود

(۱۲۳)