مداحی عربی محمود کریمی در وصف شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس | فیلم

مداحی حماسی حاج محمود کریمی به زبان عربی در تجلیل مقام شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را مشاهده می نمایید.

(۳۷)


37
بازدیدها