دعای روز بیستم و ششم ماه مبارک رمضان به همراه متن و ترجمه | فیلم

متن دعای روز بیستم و ششم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْیِی فِیهِ مَشْکُوراً وَ ذَنْبِی فِیهِ مَغْفُوراً وَ عَمَلِی فِیهِ مَقْبُولاً وَ عَیْبِی فِیهِ مَسْتُوراً یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ‏

ترجمه دعای روز بیستم و ششم ماه مبارک رمضان:

اى خدا در این روز سعیم را (در راه طاعتت) بپذیر و گناهانم را در این روز ببخش و عملم را مقبول و عیبم را مستور گردان اى بهترین شنواى دعاى خلق.

 

دعای روز بیستم و ششم ماه رمضان | تگدعای روز بیستم و ششم ماه رمضان | تگ

دعای روز بیستم و ششم ماه رمضان | تگ

(۵۰)