معرفی کتاب “چهل نکته کاربردى از قرآن کریم” | فیلم

معرفی مختصر کتاب:

قرآن کریم کتاب هدایت برای بشریت و شفابخش برای مؤمنان به آن است.

نویسنده در این کتاب چهل نکته از قرآن کریم که در زندگی بشر کاربرد بیشتری دارد را معرفی کرده و درباره چگونگی کاربست آن توضیح داده است.

درک حقیقت دین، فهم حقانیت دین، تفکر در نظام هستی، احترام گذاردن به قوانین الهی، شاکر و صالح بودن بندگان از اهداف کتاب است.

همچنین نحوه صحیح خواندن قرآن برای درک بهتر آن در کتاب توضیح داده شده است.

 

کتاب چهل نکته کاربردى از قرآن کریم | تگ

کتاب چهل نکته کاربردى از قرآن کریم

 

موضوع:

قرآن – مطالب گوناگون

اخلاق اسلامی – جنبه‌های قرآنی

نویسنده:

بهیار سلیمانی

ناشر:

آثار ماندگار

زبان کتاب:

فارسی

محل نشر:

فارس – شیراز

 

فایل PDF کتاب چهل نکته کاربردى از قرآن کریم

 

(۵۰)


50
بازدیدها