یا رسول الله (ص)؛ اثری به مناسبت روز مبعث پیامبر گرامی اسلام | فیلم

«یا رسول الله(ص)» عنوان اثری از گروه مدیحه سرایی و جمع خوانی قرآن محمد رسول الله(ص) است که در روز مبعث پیامبر گرامی اسلام تقدیم می شود.

(۱۶۷)