اشقیا خوانی در تعزیه امام حسین (ع) | فیلم

تعزیه یا تعزیت در لغت به معنای سوگواری، تسلیت، توصیه به صبر و به نوعی برپایی یادبود برای عزیزان از دست رفته است اما به صورت عامیانه، به نمایشی مذهبی و سنتی ایرانی گفته می‌شود که در آن واقعه کربلا توسط هنروران پیر و جوان به اجرا درمی‌آید.

در این نمایش مذهبی که به تعزیه خوانی مشهور است، هر یک از هنروران نقش یکی از شخصیت‌های اصلی واقعه کربلا (چه مثبت و چه منفی) را بر عهده دارند. این هنر از سویی به بالندگی هنر تئاتر و نمایش کمک کرده و از سویی دیگر، روایتگر و یادبوی از این واقعه عظیم و فراموش نشدنی است.

از مکان‌های مشهور در زمینه اجرای هنر تعزیه می‌توان به استان‌های اصفهان، مرکزی، تهران، قزوین، قم، البرز، کرمان، یزد و … اشاره نمود.

(۶۲۱)


621
بازدیدها