عزاداری تاسوعای حسینی در شهر دامغان | فیلم

عزاداری تاسوعای حسینی در شهر دامغان نیز همزمان با دیگر شهرها و روستاهای کشور برگزار شد. سینه زنی، زنجیرزنی، نوحه خوانی و علم گردانی از جمله مراسم این منطقه است.

(۱۲۸)


128
بازدیدها