مداحی » جان آقام سنه قربان آقام » از سید مجید بنی فاطمه | فیلم

متن مداحی ” جان آقام سنه قربان آقام ” از سید مجید بنی فاطمه

دل بی تاب اومده،چشم پر از آب اومده

اومده ماه عزا،لشکر ارباب اومده

لشکر مشکی پوشان

سینه زن های ارباب

شب همه شب می خونند

نوحه برای ارباب

جان آقا،سنه قربان آقا

سید العطشان آقا

دل من در به در ِ،درمون دردش سفر ِ

یک نفر نیست که یه شب مارو زیارت ببر ِ

دست ادب رو سینه

سینه زن های ارباب

با یه سلامت میرن

پایین پای ارباب

جان آقا،سنه قربان آقا

سید العطشان آقا

آه حسرت می کشم،بار مصیبت می کشم

وقتی که گریه ام نمیآد،خیلی خجالت می کشم

پای علم می مونم،پای علم می میرم

خواب دیدم آخر توی،راه حرم می میرم

جان آقا،سنه قربان آقا

سید العطشان آقا

(۷۴۳۳)