مداحی شهادت امام جعفر صادق علیه السلام | فیلم

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام موسس شیعه جعفری بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد.

کشته شد امام صادق (ع) ششمین قرآن ناطق

گشته پرپر از شراره زهر منصور دوانق

یا علی یا فاطمه جان بهرتان رسیده مهمان

بهر تشییع جنازه بر زمین آیی ز رضوان

(۶۹۸)