حلول ماه پر خیر و برکت رمضان مبارک | فیلم

 

وقت مهمانی یار است بغل باز کنید

عطر دیدار حبیب است کمی ناز کنید

برسر سفره مهمانی آیات خدا

ذکر عجل فرجی را به غنا ساز کنید

اللهم عجل لولیک الفرج

ماه پر خیر و برکت رمضان مبارک

(۵۴۷)