خودروی الکتریکی طلایی نیسان برای دارندگان طلا المپیک + فیلم

خودروی الکتریکی طلایی نیسان برای دارندگان طلا المپیک

شرکت نیسان به قهرمانان دارنده مدال طلا در المپیک ریو ۲۰۱۶ خودروی الکتریکی طلایی جایزه خواهد داد.

(۵)


5
بازدیدها