تصویربرداری ۳۶۰ درجه از صحنه پرتاب موشک | فیلم

ویدئویی ۳۶۰ درجه از پرتاب موشک در یک فضای باز را مشاهده می‌کنید.برای درک بیشتر فضای سه بعدی دو لبه ویدیو را در ذهنتان به هم وصل کنید.

(۵۵)


55
بازدیدها