تصویربرداری ۳۶۰ درجه از صحنه پرتاب موشک | فیلم

ویدئویی ۳۶۰ درجه از پرتاب موشک در یک فضای باز را مشاهده می‌کنید.برای درک بیشتر فضای سه بعدی دو لبه ویدیو را در ذهنتان به هم وصل کنید.

(۵۶)