تبلیغی که در آمریکا سانسور شد | فیلم

تبلیغی که در آمریکا سانسور شد

در این ویدیو می بینید که مادری اسپانیایی زبان به همراه دخترش در مرزها در حال سفر هستند. این تبلیغ که مقابله با دیوار مرزی بین ایالات متحده و مکزیک را به تصویر می کشد بیش از حد بحث برانگیز تلقی شد.قسمت های اصلی آن سانسور شد اما در آخر به نظر می رسد که سفر مادر و دختر همچنان ادامه دارد.

(۲۲۸)