بزرگترین قایق بادبانی جهان | فیلم

بزرگترین قایق بادبانی جهان

بزرگترین قایق بادبانی جهان روز گذشته سواحل آلمان را ترک کرد تا پس از عبور از دریای نروژ به صاحب آن، آندره میلنیچنکو، میلیارد روسی تحویل داده شود.این قایق بادبانی بطول ۱۴۴ متر ساخته شده و دکل میانی آن نیز ۹۰ متر ارتفاع دارد. ساخت بزرگترین قایق بادبانی جهان ۴۱۷ میلیون یورو هزینه دربر داشته و طراح آن نیز فیلیپ استارک فرانسوی است.این قایق به استخر، شش سوئیت مجهز، باشگاه شبانه، چندین کابین و محل نشستن هلی کوپتر مجهز است.

(۱۳۵)