ویدیوی یک پدر از اتفاقات عجیب و ترسناک در خانه | فیلم

ویدیوی یک پدر از اتفاقات عجیب و ترسناک در خانه

مرد با انتشار ویدیویی ترسناک از اتاق دخترش و برخی نقاط خانه، مدعی شد که اتفاقات عجیبی را با دوربین در خانه‌اش ثبت کرده است.

وی ادعا کرده است که پس از اظهارات دخترش مبنی بر وجود چیزی در اتاقش که او را می ترساند، اقدام به نصب دوربین در اتاق دخترک و همه نقاط خانه کرد.

روزنامه انگلیسی “دیلی استار” گزارش داد، در این فیلم  دخترک در حال بازی با عروسکش است، حال آنکه عروسک دیگری در نزدیکی او قراردارد، ناگهان سر عروسک خود به خود شروع به تکان خوردن می کند و کودک بدون توجه به آنچه که در اطرافش می گذرد به بازی اش ادامه می دهد.

در فیلم دیگری پیداست که این کودک در اتاق نشیمن در حال نقاشی است که ناگهان کاغذهای موجود در مقابلش پرواز می کنند، دخترک احساس خطر کرده و فورا فرار می کند.

برخی از افراد با دیدن این فیلم، آن را ساختگی و برخی دیگر آن را دلیلی بر وجود چیزهای خارق العاده طبیعی در آن خانه دانستند.

(۲۰۳۸)