به نظر شما ارتفاع آسمان چقدر است | فیلم

به نظر شما ارتفاع آسمان چقدر است

آسمان بخشی از جو یا فضای خارج از زمین است که از سطح زمین دیده می‌شود. به دلایل مختلفی، امکان تعریف دقیق آن وجود ندارد. در طول روز، آسمان آبی دیده می‌شود که دلیل آن پراکندگی نور خورشید است.

(۱۶۹)