فیلم جالب از لندینگ و فرود هواپیماهای مختلف در شرایط باد جانبى

فیلم جالب از لندینگ و فرود هواپیماهای مختلف در شرایط باد جانبى

ویدیو جالب از لندینگ هواپیماهای مختلف در شرایط باد جانبى و تلاش آنها برای فرود را در سایت تگ مشاهده نمایید.

(۶۶)


66
بازدیدها