شکستن شیشه ماشین با شمع خودرو | فیلم

شکستن شیشه ماشین با شمع خودرو

چجوری شیشه ماشین رو در عرض چند ثانیه می شکنند و هرچی که داخل ماشین هست رو میدزدند؟؛ از ترفند قدیمی اما کارساز شمع موتور خودرو استفاده می کنند.

(۸۰۴۷)


8,047
بازدیدها