سریع ترین پیت استاپ در یک ثانیه و ٩٢ صدم ثانیه | فیلم

سریع ترین پیت استاپ در یک ثانیه و ٩٢ صدم ثانیه

تعویض چهار چرخ ماشین در یک ثانیه و ۹۲ صدم ثانیه در مسابقات فرمول یک؛ این تعویض چرخ در مسابقات فرمول یک؛ سریع ترین تعویض چرخ به شمار می آید. شایان ذکر است سریع ترین پیت استاپ یا تعویض ۴ چرخ در رقابت های فرمول ۱ متعلق به تیم ردبول است که در زمان ۱.۹۲ ثانیه موفق به انجام این امر شده اند.

(۱۱۰)