ویدیوی دلخراش از اوراق کردن هواپیماها | فیلم

ویدیوی دلخراش از اوراق کردن هواپیماها

قبرستان هواپیماها در نیومکزیکو جایی است که هواپیماهای فرسوده در آن اوراق می‌شوند. خطوط هوایی سراسر دنیا، هواپیما های خود را به این قبرستان در شهر روزویل در نیومکزیکو می آوردند. در این فیلم، یک هواپیمای ام دی ۸۸ را می بینیم که مملو از مسافر، آخرین پرواز خود را انجام می دهد و در حالی که به نظر می رسد همچنان برای ده ها پرواز دیگر آمادگی دارد، برای اوراق شدن و برداشته شدن قطعات و بخش های قابل استفاده به گورستان هواپیماها منتقل می گردد و در نهایت، بدنه هواپیما هم قطعه قطعه می شود.

برخی قطعات جداشده از هواپیماها بسیار باارزش هستند، به عنوان نمونه، ارزش قطعات جدا شده از یک هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ بیشتر از بهای خود هواپیما است. بقیۀ قطعات هم بارگیری و برای ذوب به جایی دیگر منتقل می شوند، اما بدنه اصلی اغلب هواپیماها، چنان که در فیلم می بینیم، با قیچی آهن بر بزرگی که بر روی جرثقیل نصب شده، مانند ساندوچی بزرگ، بریده می شود!

(۱۸۲)