فیلمی عجیب از کلیسای مردگان در جمهوری چک | فیلم

فیلمی عجیب از کلیسای مردگان در جمهوری چک

مقبره سدلک در جمهوری چک قرار دارد که در نگاه اول چیزی شبیه کلیسای کاتولیک هاست. اما در حقیقت این مکان آرامگاه ابدی بیش از ۴۰۰۰۰ اسکلت و بقایای انسانهاست که از قرن ۱۵ ساخته شده است. یک نجار اهل جمهوری چک استخوان ها را به شکل های جالب و نفیسی حکاکی کرده و تراش داده است. این اسنخوان ها اکنون دکور این مکان هستند و به شکل های مختلفی نمایش داده می شوند. تعدادی از این اسکلت ها مانند آبشار از لوسترها آویزان هستند.

(۴۲)