رانندگی متفاوت در برف | فیلم

رانندگی متفاوت در برف

در این کلیپ یک رانندگی متفاوت در جاده برفی به همراه سرخوردن را مشاهده می نمایید.

(۶۷۶)