تصاویر دیدنی و آهسته از اجسام | فیلم

تصاویر دیدنی و آهسته از اجسام

در این فیلم تصاویر آهسته بسیار دیدنی و شگفت آور از اجسام را مشاهده می کنید. تصاویری که با دوربین های پیشرفته گرفته شده و به صورت آهسته نمایش داده شده است تا با دقت به چگونگی پیدایش این اتفاقات پی ببرید.

(۳۲)